Redux® EF40L

Brání usazování strusky v pecích a pánvích, zvyšuje čistotu kovu a zlepšuje účinnost tavení

Použití

Výrobek REDUX EF40L představuje spolehlivý způsob kontroly problémů způsobených vytvářením a usazováním strusky. Přidáním REDUXU do vsázky se může výrazně zlepšit účinnost tavení a jakost kovu. Kontrolou chemického složení, viskozity a tekutosti strusky při tavení železa a oceli lze zabránit problémům s usazováním v tavicích pecích, udržovacích pecích a pánvích. Dalším výsledkem je mnohem vyšší jakost kovu a jeho čistota.

Popis

Šedobílá náhrada fluoritu ve formě briket, obsahující patentovanou směs ingrediencí. Po přidání do roztaveného železa nebo oceli ingredience v produktu EF40L reagují za vzniku hlinitanů vápníku a sodíku. Tyto sloučeniny zajišťují z větší části struskotvornou činnost EF40L. Brikety REDUX EF40L zajišťují výkonnost podobnou tavidlům na bázi fluoritu, ale bez nevýhod emisí fluoridu. A co je ještě důležitější, nedochází k žádným agresivním žáruvzdorným interakcím, jež se objevují u tavidel obsahujících fluorit. Výrobek EF40L brání usazování strusky v pecích a pánvích a prodlužuje tak jejich životnost.

Tavidlo REDUX EF40L modifikuje železnou a ocelovou strusku tak, že 1) snižuje tekutost strusky i její teplotu tavení, a 2) snižuje povrchové napětí strusky, čímž zajišťuje prolnutí „emulgovaných“ tekutých částeček strusky, které se pomocí keramických filtrů velmi obtížně odstraňují.

Kromě zvýšení jakosti kovu se přidáním tavidla REDUX EF40L zlepší i účinnost tavení a produktivita. EF40L zabrání usazování strusky na stěnách pece, takže objem pece bude konstantní. Zvýšená elektrická účinnost plynoucí z menšího usazování strusky umožňuje rychlejší tavení a sníží elektrickou zátěž. Výrobek EF40L je velmi účinný i pro snížení usazování strusky a korundu v indukčních hrdlech kanálkových pecí.

Dávkování

Zahajovací množství pro přidávání výrobku REDUX EF40L do litiny je obvykle 0,452 kg na jednu tunu kovu. REDUX se přidává se vsázkou, když je natavena cca polovina pece. REDUX by neměl přijít do kontaktu s holou vyzdívkou.

Fyzikální vlastnosti

obj. hmotnost
2,8 g/cm3
provedení
45g brikety / 5,4 × 2,8 cm
teplota tavení
začíná se rozkládat při 400 °C

Chemické složení

(podíl atomové hmotnosti)

Oxid sodný
méně než 40 %
CaO
méně než 12 %
Al2O3
méně než 15 %
SiO2
méně než 10 %
MgO
méně než 10 %
inertní
zbytek

Možnosti balení

sud
226 kg
pytel
1000 kg